47 Jessie Mae Smith, Thomson, Georgia 1992 (Small)